Wat staat u te doen bij een sportongeval!!!


ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK

Link naar ongevallenformulier: klik hier voor ongevallenformulier

Wat staat u te doen bij een sportongeval?????

Wij betrachten iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. KSV Rumbeke is, als lid van de KBVB, aangesloten bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB ( FSF). De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde en strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het van belang de hiernavermelde regels te respecteren. Bij een sportongeval kan er altijd beroep gedaan worden op medisch verantwoordelijk Lieven Devriendt. (Kiné manuele therapie). Tevens ook kiné van de eerste ploeg. Hij kan de speler in kwestie onderzoeken en eventueel doorverwijzen met een arts of specialist.

° Aangifte: Vraag aan de ploegafgevaardigde of trainer een formulier “ aangifte van ongeval” en laat dit door de behandelende dokter invullen. Vul zelf op dit formulier niets in, maar bezorg dit formulier, samen met een briefje met vermelding van datum, uur, plaats en aard van de kwetsuur zo vlug mogelijk ( ZEKER BINNEN DE WEEK ) aan de secretaris g.c. Filiep Cneut. Breng ook een klevertje van het ziekenfonds mee.
Opgelet: een ongevalsaangifte die niet binnen de vooropgestelde termijn bij de KBVB is, wordt zonder pardon geweigerd.


° Indien er een tussenkomst van een kinesist vereist is, dan moet de dokter het voorziene aantal beurten invullen op dit formulier. Is dit niet gebeurd, dan komt het FSF niet tussen. Blijkt achteraf dat toch ( of meerdere ) kiné-beurten nodig zijn, dan moeten deze eerst aangevraagd worden aan het FSF.

° Wanneer het ongeval door de KBVB aanvaard is, ontvangt u via de club een “ attest tot genezing”. U moet alle kosten zelf betalen en aan het ziekenfonds een attest vragen van de door u betaalde opleg.

° Bij genezing laat u het “attest tot genezing” invullen door een dokter en breng dit samen met het attest van het ziekenfonds binnen. Wij sturen dit dan door naar de KBVB en deze stort de toegewezen vergoeding aan de club. Wij betalen dit dan aan u. Let op: er is steeds een vrijstelling van ( momenteel ) 8,90 euro.

° Laat steeds het “ attest tot genezing” invullen, zodat u bij een latere, misschien ergere, kwetsuur geen probleem hebt ( bijv. discussie of er herstel van de vorige kwetsuur was).

° Bij langdurige kwetsuren, die grote kosten met zich meebrengen, kan een tussentijdse afrekening gevraagd worden.

AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL Hoe bijgaand ongevallenformulier invullen en verder behandelen?

U kreeg van de club het aangifteformulier van een ongeval dat hierbij is gevoegd, omdat u een ongeval hebt gehad tijdens de training of tijdens een wedstrijd. Lees de hieronder vermelde aanwijzingen zeer aandachtig, zodat de kosten naar aanleiding van dit ongeval door de K.B.V.B. kunnen vergoed worden.

Het formulier heeft twee zijden:

* Zijde 1: Medisch getuigschrift:

Laat dit blad volledig door uw arts invullen en ondertekenen: !!! Let op rubriek 4: Uw arts dient ook het aantal beurten kinesist te vermelden, indien hij kine noodzakelijk acht.

* Zijde 2: Aangifte van ongeval:

1) Vul dit blad zoveel mogelijk zelf in, maar onderteken het niet zelf.

2) !!! Let op: Vergeet zeker niet een vignet van uw mutualiteit op het gedeelte “Aangifte van ongeval” te kleven en dit in het gestreepte kadertje.

3) Bezorg UITERLIJK 7 WERKDAGEN na de datum van het ongeval het formulier aan: Filip Cneut (Gerechtigde Correspondent) GSM: 0496/63.14.52; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

- Ofwel in zijn postbakje op de club (stuur hem dan gelijktijdig ook een mail zodat hij uw formulier tijdig kan doorsturen.

- Ofwel in zijn brievenbus op het adres: Kasteeldreef 4A, 8800 Rumbeke.

!!! Een ongevallenformulier dat te laat toekomt op de KBVB geeft geen recht meer op een vergoeding.

4) De gerechtigde correspondent, Filip Cneut, zal het gedeelte “Aangifte van ongeval” verder aanvullen, ondertekenen en naar de KBVB sturen.

!!! Zorg dat de clubverantwoordelijke alle nodige gegevens van u gekregen heeft, zodat hij het formulier correct kan aanvullen.

Daarna:

5) U betaalt zelf vooraf alle kosten (doktershonoraria, geneesmiddelen,…) naar aanleiding van dit ongeval.

6) U verwittigt zelf uw mutualiteit. Zij verzamelen de kosten i.v.m. het ongeval op één samenvattend overzicht.

7) Neem zo nodig fotokopieën.

8) U ontvangt later via VCR een blad van de KBVB waarop alle aanvaardde voorwaarden van de behandeling staan.

9) Bij genezing moet u uw arts dit blad laten tekenen, en de onkostennota bij uw mutualiteit opvragen.

10) De gerechtigde correspondent stuurt deze documenten op.

11) Na enige tijd ontvangt u via de club de afrekening. Ter info: de KBVB rekent altijd 10,70 EUR dossierkosten aan.

LET OP: zonder genezen verklaring kan er niet deelgenomen worden aan trainingen of wedstrijden.

Dank u voor uw medewerking!

 

Link naar ongevallenformulier: klik hier voor ongevallenformulier

 

Meer info via onderstaande linken: 

http://www.belgianfootball.be/nl/wat-verzekerd

http://www.belgianfootball.be/nl/algemene-bepalingen-van-de-verzekering

----------------------------------------------------

Bij het ziekenfonds kunt u een gedeelte van het betaalde lidgeld terugkrijgen.
Heb je dit formulier nog niet laten invullen?
Neem inlichtingen bij de secretaris Filiep Cneut ( 0496/63.14.52 )