Wat staat u te doen bij een sportongeval!!!


ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK


Wat staat u te doen bij een sportongeval?????

Wij betrachten iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. KSV Rumbeke is, als lid van de KBVB, aangesloten bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB ( FSF). De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde en strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het van belang de hiernavermelde regels te respecteren. Bij een sportongeval kan er altijd beroep gedaan worden op medisch verantwoordelijk Lieven Devriendt. (Kiné manuele therapie). Tevens ook kiné van de eerste ploeg. Hij kan de speler in kwestie onderzoeken en eventueel doorverwijzen met een arts of specialist.

° Aangifte: Vraag aan de ploegafgevaardigde of trainer een formulier “ aangifte van ongeval” en laat dit door de behandelende dokter invullen. Vul zelf op dit formulier niets in, maar bezorg dit formulier, samen met een briefje met vermelding van datum, uur, plaats en aard van de kwetsuur zo vlug mogelijk ( ZEKER BINNEN DE WEEK ) aan de secretaris g.c. Filiep Cneut. Breng ook een klevertje van het ziekenfonds mee.
Opgelet: een ongevalsaangifte die niet binnen de vooropgestelde termijn bij de KBVB is, wordt zonder pardon geweigerd.


° Indien er een tussenkomst van een kinesist vereist is, dan moet de dokter het voorziene aantal beurten invullen op dit formulier. Is dit niet gebeurd, dan komt het FSF niet tussen. Blijkt achteraf dat toch ( of meerdere ) kiné-beurten nodig zijn, dan moeten deze eerst aangevraagd worden aan het FSF.

° Wanneer het ongeval door de KBVB aanvaard is, ontvangt u via de club een “ attest tot genezing”. U moet alle kosten zelf betalen en aan het ziekenfonds een attest vragen van de door u betaalde opleg.

° Bij genezing laat u het “attest tot genezing” invullen door een dokter en breng dit samen met het attest van het ziekenfonds binnen. Wij sturen dit dan door naar de KBVB en deze stort de toegewezen vergoeding aan de club. Wij betalen dit dan aan u. Let op: er is steeds een vrijstelling van ( momenteel ) 8,90 euro.

° Laat steeds het “ attest tot genezing” invullen, zodat u bij een latere, misschien ergere, kwetsuur geen probleem hebt ( bijv. discussie of er herstel van de vorige kwetsuur was).

° Bij langdurige kwetsuren, die grote kosten met zich meebrengen, kan een tussentijdse afrekening gevraagd worden.

----------------------------------------------------

Bij het ziekenfonds kunt u een gedeelte van het betaalde lidgeld terugkrijgen.
Heb je dit formulier nog niet laten invullen?
Neem inlichtingen bij de secretaris Filiep Cneut ( 0496/63.14.52 )