Gepubliceerd: vrijdag 12 februari 2021

Tom Verbanck is fier voor het behalen van Provinciaal label voor de jeugdwerking.

Tom Verbanck 600px

Naar aanleiding van het provinciaal label dat de jeugdwerking van KSV Rumbeke heeft behaald, die drie jaar geldig is, ging de redactie van de website bij Tom Verbanck (41) verhaal halen voor meer uitleg. Tom gaat ons toelichten wat dit allemaal inhoudt. Spelen we al zeker provinciaal komend seizoen of niet? Moeten we ieder jaar aan bepaalde eisen voldoen om provinciaal te kunnen spelen?

Deze vragen schoven we onder de neus van Tom, maar natuurlijk moesten we ook weten hoe hij bij KSV Rumbeke is terecht gekomen. 

De naam Verbanck zal bij KSV Rumbeke zowel bij jong en oud een belletje rinkelen. Philip Verbanck de vader van Tom was in de tijd nog kinesist bij het Fanion elftal en bestuurslid van KSV Rumbeke geweest. Tom heeft in zijn jeugdjaren alle leeftijdscategorieën doorlopen bij KSV Rumbeke, want hij is geboren en getogen in Roeselare-Rumbeke. Tom woont samen met Shirley Delaere, uitbaatster van kapsalon "Hairforce" op het Kerkplein van Rumbeke. Tom loopt altijd met een perfect kapsel rond. Tom heeft ook nog 2 zonen Rune en Robbe en 2 pluszonen Loewis en Matis. Alle vier zijn ze actief bij KSV Rumbeke jeugd. Tom is dit seizoen aan zijn vierde jaar bezig met het jeugdvoorzitterschap van KSV Rumbeke.

Hoe ben je in Rumbeke verzeild geraakt.

"In 2012 begon mijn oudste zoon bij de U6 van KSV Rumbeke. Het duurde niet lang alvorens Ann en Kristof, de toenmalige trainers van de U6, op de hoogte werden gebracht dat het sportpark en KSV Rumbeke gedurende mijn jeugd mijn tweede thuis waren geweest. Al snel kwam dan ook de vraag of ik een handje kon helpen bij de trainingen. Als voetbaldier moest ik daar niet lang over nadenken."

Wat was jou engagement om het voorzitterschap van de jeugd op jou te nemen en de fakkel van Luc Callewaert over te nemen?

"Toen Luc na vele jaren voorzitterschap besloot om te stoppen als voorzitter vroeg hij aan mij om de fakkel over te nemen. Ik heb een tijdje getwijfeld omdat ik de combinatie met mijn werk niet direct zag zitten. Luc runde de jeugdwerking van KSV Rumbeke met een heel beperkt team en investeerde enorm veel tijd in de club. Daarnaast is het jeugdvoetbal de laatste jaren enorm geëvolueerd waardoor de work-load alleen maar zou toenemen. Voordat ik een beslissing nam wou ik enkele garanties vanuit de club. Ten eerste wou ik weten of het hoofdbestuur bereid was om te investeren in de jeugdwerking en ten tweede wou ik zekerheid dat er binnen de groep medewerkers van de jeugd voldoende mensen waren die samen in team de taken in onze grote vereniging wouden behartigen . Al snel werd duidelijk dat beide voorwaarden voldaan waren. Binnen het hoofdbestuur bleek er een groot draagvlak te zijn en ook in de jeugdwerking waren er heel wat mensen die heel ambitieus waren en direct bereid waren om mee te werken aan een KSVR Jeugd 2.0. Vooral de drive die ik merkte bij mensen zoals, bv. Ann Verdonck en Kurt Maddens hebben me het vertrouwen gegeven dat ik er niet alleen voor zou staan maar dat er een team was.

De laatste jaren waren we bij KSV Rumbeke druk in de weer om alles op orde te zetten om het provinciaal label binnen te halen, waardoor in januari 2021 het doel werd bereikt. Hoe heb je dit allemaal beleeft?

"Zoals ik al eerder zei is het jeugdvoetbal de laatste jaren enorm geëvolueerd. Het was behalen van een provinciaal kwaliteitslabel voor de jeugdwerking is veel moeilijker geworden dan pakweg 10 jaar terug. Hierdoor was KSV Rumbeke een jaar of 5 geleden het label ook kwijtgespeeld. Dat het behalen van een label niet eenvoudig is kunnen we ook duidelijk zien aan het aantal ploegen dat zo’n label op zak heeft. In een straal van 12km rond onze club liggen er 24 clubs waarvan er dit seizoen maar drie waren met een provinciaal label (Meulebeke) of Interprovinciaal label (KSV Roeselare en Mandel United). Ik had er voor mij persoonlijk dan ook een hoofddoel van gemaakt om met onze jeugdwerking dat label zo snel mogelijk terug binnen te halen. We hebben dan ook meteen een double pass audit aangevraagd om te weten waar we stonden. Double pass is het bedrijf dat in opdracht van Voetbal Vlaanderen de jeugdwerking van clubs doorlicht. We wisten dat het resultaat van de audit niet schitterend zou zijn, we hadden immers op het moment van de audit niet eens een jeugdcoördinator in dienst en de trainingsplannen waren al een tijdje niet meer aangepast. Ik was echter niet voorbereid op de uitslag van de audit. Toen ik het dikke finale rapport las zakte de moed me in de schoenen. Aan de lijst met actiepunten en opmerkingen leek geen eind te komen. Zelfs om een gewestelijk kwaliteitslabel te behalen kwamen we te kort.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik twijfelde of het haalbaar was om op korte termijn aan alle eisen te voldoen om een provinciaal label te behalen. Maar al snel bleken er binnen de club een aantal mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken en de enorme taak aan te pakken. Het eerste jaar hebben we met Ann Verdonck en Dario Seynhaeve vooral gewerkt aan een basis. Daarna is Henk Vandewalle erbij gekomen als TVJO om het sportieve gedeelte van jeugdwerking op zich te nemen. Ook de aanstelling van Marc Vandevelde was een zegen voor de jeugdwerking. Als laatste stap werd onze sportieve werking serieus uitgebreid met formatietrainers Hein Stevens en Frieder Casteleyn en de coördinatoren en techniektrainers Peter Bailliu, Peter Vanden Abeele en David Decru. Deze voetbaldieren geven onze jeugdwerking ook een enorme boost."

Provinciaal label behalen is immers veel meer geworden dan wat trainingen organiseren

"Alles verliep vlot en om de laatste rechte lijn naar de audit in te gaan werd een team samengesteld dat belast werd met de voorbereiding van de audit. Zes personen uit hoofd -en jeugdbestuur, sportieve en administratieve tak, kortom een divers en multidisciplinair team kwam op regelmatige basis samen om actiepunten af te spreken, teksten te schrijven, plannen op te maken, cellen in het leven te roepen, procedures uit te schrijven…

Een provinciaal label behalen is immers veel meer geworden dan wat trainingen organiseren. Sportief moet alles mooi afgelijnd zijn. Hoe moet er getraind worden, welke taken zijn er per positie in matchen, welke jaarplannen zijn er, eindtermen moeten op papier staan per opleidingsfase, spelersprofielen moeten beschreven worden, enz…. Maar ook extra sportief moet alles perfect georganiseerd worden. Er moet een duidelijke vergaderstructuur zijn die moet bewezen worden aan de hand van de notulen, opleidingsplan voor trainers, recruteringsplannen voor spelers en medewerkers, gedragsregels, sociale en medische begeleiding en procedures, strategisch plan, … Kortom teveel om op te noemen.

Al deze zaken moesten in het auditdossier komen tegen eind september. In het najaar is een auditeur van double pass dan verscheidene keren langs geweest om na te gaan of alles wat we op papier hadden gezet ook in de praktijk wordt toegepast. Sommige bezoeken waren aangekondigd en andere dan weer onverwachts. Eind oktober volgde er nog een avond waar de auditeur door middel van verschillende interviews met spelers, trainers, medewerkers en bestuursleden de laatste controles uitvoerde. In januari volgde dan de verlossende mail met het positieve resultaat. Onze jeugdopleiding behaalde de maximale twee sterren op de provinciale audit.

Langs deze weg wil ik dan ook eens alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan dit resultaat en misschien in het bijzonder onze jeugdcoördinator Henk Vandewalle."

Wat houdt het provinciaal label precies in, is men zeker dat we provinciaal kunnen spelen volgend seizoen of moeten we voldoen aan bepaalde vereisten om ieder seizoen provinciaal te kunnen spelen?

"Om provinciaal voetbal te kunnen spelen moet je eigenlijk aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste dien je te beschikken over een provinciaal label dat je kan behalen door middel van een audit van de jeugdwerking. Dit label hebben we nu binnen gehaald en is drie jaar geldig. En ten tweede moet je ieder seizoen opnieuw voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een provinciale licentie. Om deze licentie te behalen moet je voldoende ploegen in competitie brengen en deze ploegen moeten ook allemaal getraind worden door een trainer met het juiste diploma voor de betreffende ploeg. Daarnaast moeten er in de omkadering ook gediplomeerde keepertrainer, talentscouts en coördinatoren aanwezig zijn."

Voor KSV Rumbeke is het toch wel beter dat we met onze eigen jeugd onder eigen naam provinciaal kunnen spelen. Voorbije X-aantal jaren speelden we met de jeugd van KSV Rumbeke onder de naam van KSV Roeselare. Soms bracht dit voor de tegenstanders wat verwarring, maar vanaf heden is dit nu van de baan. Hoe kijk je daarop terug?

"Dat klopt. De laatste jaren had Roeselare wat ploegen en gediplomeerde trainers tekort om hun licentie binnen te halen. Door een samenwerking af te sluiten met KSV Rumbeke konden deze gaten opgevuld worden. Dit was eigenlijk een win win situatie. Roeselare behaalde met onze hulp hun licentie en wij hadden een aantal ploegen die toch mochten aantreden in de provinciale competities. Deze samenwerking zorgde bij ons de laatste jaren toch voor wat stress omdat bijna ieder seizoen berichten opdoken die het seizoen overhoop konden halen voor onze ploegen die onder KSV Roeselare speelden."

Infrastructuur en communicatie zijn ook heel belangrijke onderdelen van de audit.

Hoever staan we ivm de trainers voor komend seizoen bij de jeugd of is het nog te vroeg om een concreet antwoord te geven, moeten we nog opzoek naar trainers voor onze jeugd komend seizoen of niet?

"Onze TVJO Henk is daar momenteel heel hard aan bezig. Eind vorig jaar voerde hij al oriënteringsgesprekken met de huidige trainers. Met de info die hij op deze gesprekken heeft vergaard en rekening houdende met zijn trainersevaluaties is hij momenteel de laatste stukjes van de puzzel voor volgend seizoen aan het leggen. Enkele trainers gaven al aan volgend seizoen te stoppen of de club te verlaten en een aantal trainers heeft zich reeds aangeboden om ons team te versterken. Het is overigens het vermelden waard dat er momenteel maar liefst 7 van onze trainers bezig zijn met een trainerscursus. Dit is een absoluut record en bewijst nog maar eens hoeveel drive er momenteel in onze trainersgroep zit."

Niet alleen gediplomeerde trainers zijn een noodzaak om te voldoen voor provinciaal label te behalen, maar ook de accommodatie, website en etc….. spelen een rol om het label te halen. Klopt dat?

"Dat klopt zeker. Infrastructuur en communicatie zijn ook heel belangrijke onderdelen van de audit. Zonder een degelijke infrastructuur is het onmogelijk om een goeie jeugdopleiding te organiseren. Op dat gebied werden de laatste jaren mooie zaken gerealiseerd met het kunstgras en de extra kleedkamers. Een volgend belangrijk project op het gebied van de infrastructuur moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons natuurgras ook omhoog gaat.

Daarnaast is het voor de audit heel belangrijk dat de jeugdopleiding heel transparant is. Zaken zoals gedragsregels, strategische planning, missie en visie van de club,… moeten voor iedereen eenvoudig te raadplegen zijn. Daarvoor is onze website heel belangrijk. Naast heel wat sportieve info, mooie artikels en nieuwsbrieven zijn al deze zaken heel duidelijk terug te vinden op de KSVR Website. Onze KSVR website is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de mooiste en meest bezochte websites van het Provinciaal voetbal."

Dank U wel Tom voor de medewerking om alles perfect toe te lichten aan onze leden, spelers, supporters en sympathisanten,.....

Reportage: Kurt Maddens