Inschrijvingen seizoen 2020-2021 !!!

IMG 9464 520px

Door de coronacrisis zal het dit seizoen niet mogelijk zijn om, zoals andere jaren, een inschrijvingsdag te organiseren op het sportpark. We gooien het dit seizoen dan ook over een andere boeg.

Andere jaren werd er in de eerste week van juni een inschrijvingsdag georganiseerd waarop we het overgrote deel van onze jeugdspelers zagen passeren en waar nieuwe spelers op een wachtlijst geplaatst werden. In de week na de inschrijvingsdag werden spelers die niet aanwezig waren gepolst of ze het volgende seizoen opnieuw zouden inschrijven. Zo hadden we tegen halverwege juni een mooi zicht op de grootte van de ploegen en konden de nieuwe spelers op de wachtlijsten ook geïnformeerd worden of er al dan niet plaats was bij onze vereniging in hun leeftijdscategorie.

Dit seizoen werken we met een systeem van voorrang voor de bestaande leden. Deze voorrang zal lopen tot 15 juni. Alle bestaande leden ontvangen in de loop van volgende week per ploeg een brief' met daarop alle gegevens zoals de trainingsmomenten, trainersgegevens en de inschrijvingsgegevens. Tot 15 juni hebben deze spelers voorrang, daarna worden nieuwe spelers aanvaard tot de ploegen volzet zijn. De opleidingsvergoeding voor volgend seizoen bedraagt opnieuw € 230,00 voor bestaande spelers die betalen tijdens de voorrangsperiode. Na de voorrangsperiode, vanaf 15 juni bedraagt de opleidingsvergoeding € 250,00.