De voetbalmachine is op drift geraakt

IMG 7234 3 450px

Amateurvoetbalverenigingen – en vermoedelijk zijn het niet alleen de amateurclubs – hebben het moeilijk om te blijven voortbestaan. De verstrengde regelgeving en de nauwere controles via computersystemen zorgen ervoor dat het voetballandschap in West-Vlaanderen constant verandert. Zo wordt er door de voetbalbond hard gewerkt aan een verbetering van de niveaus van het jeugdvoetbal. U6 speelt tegenwoordig twee tegen twee om maar meer balcontacten te garanderen en dribbelmogelijkheden te vergroten in één tegen één situaties. U7 schijnt volgend seizoen drie tegen drie te gaan voetballen met hetzelfde doel. Dilemma voor veel clubs is dat ze met een vrijwilligerstekort zitten opgescheept en ze door deze veranderde speelsystemen juist meer coaches nodig hebben.

Van de trainers wordt een steeds hoger niveau verwacht. Een papa voor de groep is bijna niet meer haalbaar of gewenst. De Vlaamse Voetbalfederatie bood in het verleden al gratis demonstratietrainingen aan in de regio om trainers maar bij te scholen. Door Youtube en Internetforums kan je jezelf al flink bijspijkeren op het gebied van voetbaltrainingen verzorgen. Via de voetbalbond maken steeds meer trainers gebruik van het opleidingsaanbod om maar certificaten te behalen waarmee ze op een hoger niveau mogen trainen en coachen. Gevolg hiervan is wel dat de wat lager geklasseerde clubs maar moeilijk aan fatsoenlijke jeugdtrainers kunnen komen. Ze vissen doorgaans in dezelfde vijver.

"Tussendoortje"

Tussendoortje: het is de vraag of je met het papier in de hand perse een betere oefenmeester bent dan zonder dat papier. Trainer zijn is meer dan veel oefeningen in je hoofd of in een mapje hebben zitten. Je moet de oefenstof ook nog passend maken bij het niveau van je team en je zal die moeten kunnen overbrengen op een voor die groep aantrekkelijke manier. De spelers zullen een klik moeten voelen met de trainer om succesvol te zijn. En andersom al evenzeer. Op de hoogste niveaus zal je wél kennis van spelsystemen en periodisering moeten ontwikkelen en dat kan prima via bondscursussen. Aangevuld met losse clinics kan je dan in technisch opzicht een betere trainer worden. Al snel kies je dan (terecht) voor een voetbalclub in een van die hoogste niveaus en ben je als trainer niet meer beschikbaar voor een 'kleiner' cluppie.

Voetbalclubs hebben het ook al lastig vanwege de aanwezigheid van zoveel andere hobby's, evenementen en verenigingen op allerlei gebied. Veel kinderen combineren de voetbalclub met de KSA bijvoorbeeld of met de Chiro. Het komt voor dat een trainer de helft van zijn speeldagen met een team speelt dat uit veel jongere kinderen bestaat, omdat de helft van zijn spelers bij de Scouts rondhangt. Dat maakt de continuïteit van een voetbalteam vrijwel onmogelijk. Moet je ouders en kinderen verplichten een duidelijke keuze te maken? Hoe ga je dat controleren? Mag je dat wel doen?

"vrijwilligers"

De wat kleinere dorpsverenigingen werken in hun voetbalregio nu al vaak samen met een vereniging uit een ander dorp om een team samen te stellen in een bepaalde leeftijdscategorie. Je ziet daarnaast enorm grote voetbalclubs ontstaan uit fusies en die hebben vaak tot doel op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Mooi voor het West-Vlaamse voetbal zou je denken, maar er is ook een negatief gevolg aan al die streverigheid.

De eenvoudige pleziervoetballertjes, waar blijven die? Jongetjes en meisjes die misschien wat minder talent hebben, vallen bij veel clubs al rap buiten de boot. Terwijl beweging en sportief bezig zijn in de buitenlucht ook voor hen gunstig is en leuk. De centrale vraag gaat binnenkort in allerlei sportcommissies kunnen zijn: hoe vangen we de eenvoudige voetballertjes zonder noemenswaardig talent toch op in verenigingsverband zodat zij op een toffe manier met hun sport bezig kunnen blijven? Immers: er is altijd een brede basis nodig om een succesvolle top te stimuleren en te onderhouden. Een brede basis is uiteindelijk belangrijk voor het gevoel van concurrentie of opvolging.

Buiten het pure voetbal om is er nog de kwestie van de scheidsrechters. In Rumbeke zijn we twee jaar geleden gestart met een project om U15-spelers op te leiden tot verenigingsrefs en dat initiatief loopt nog steeds. Inmiddels hebben zich vier spelers terug aangemeld om het Rumbeekse scheidsrechterskorps (voor het fluiten van onderbouw- en middenbouwmatchen op onze velden) te versterken. Veel clubs hebben nog niet dergelijke projecten. Ze zullen nog telkens een beroep op de weinige vrijwilligers of op de ouders moeten doen. De ouders, die het toch al zo druk hebben met hun kinderen en hun werk.

"strengere regels"

Want bij elke vereniging – of dat nu voetbal is of iets anders – draagt een kleine groep vrijwilligers alle activiteiten. Soms blijven die groepen zonder verjonging en dan sterven ze uit. Dan weer staan er gelukkig toch nieuwe mensen op om een wezenlijke bijdrage te leveren. Feit is dat het niet meer zo evident is voor mensen om op een tamelijk vrijwillige basis iets te doen voor een vereniging. Werk, gezin, vakanties, hobby's, school, andere verenigingen, café. Het zijn allemaal afleiders van het voetbal en het verenigingsleven aldaar. We hebben er allemaal mee te maken dat mensen steeds meer consumenten zijn en individualisten.

Bij alle bovengenoemde factoren spelen er nog andere zaken. Financiële regelgevingen, vergunningstelsels bij gemeenten en provincies voor het organiseren van evenementen, hygiëneregels die steeds strenger worden, horecaregels, hogere prijzen voor producten in het voetbal en in de kantines, audits bij de voetbalbond om niveaus te regelen, pacht van accommodaties. Bij een voetbalvereniging draait het om meer dan om voetbal alleen. Een jeugdspelertje betaalt vaak maar eenderde deel van het bedrag dat zijn lidgeld eigenlijk zou moeten zijn om uit de kosten te komen. Sponsoring en samenwerking tussen partners is tegenwoordig onontbeerlijk om een voetbalclub gezond te houden. Ook om die samenwerking en die knuffelbaarheid te bewerkstelligen, zijn capabele en deskundige medewerkers nodig. Vrijwilligers moeten door die strengere regels steeds beter opgeleid zijn voor hun vrijwillige taak.

Man man, we gaan nog een boeiende tijd tegemoet. De ouwe rotten in het voetbalvak, die graag vroeger een balletje trapten voor de fun, gaan binnenkort amper nog of niet meer mee kunnen gaan in deze helse voetbalmachine die op drift lijkt te zijn geraakt.

Verslag Francois Peeters