Wat staat u te doen bij een sportongeval!!!


ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK      ZEER BELANGRIJK

Link naar ongevallenformulier: klik hier voor ongevallenformulier

Wat staat u te doen bij een sportongeval?????

Wij betrachten iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. De tussenkomst van het verzekeringsfonds ( solidariteitsfonds ) is aan welbepaalde en strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het van belang de hiernavermelde regels te respecteren.

° Aangifte:  Vraag aan de ploegafgevaardigde of trainer een formulier “ aangifte van ongeval” en laat dit door de behandelende dokter invullen. Vul zelf op dit formulier de gekende gegevens in. Indien je bij bepaalde rubrieken niet zeker bent, vul dan niets in en vervolledig dit formulier onderaan.

Bezorg steeds ( of laat bezorgen ) de ongevalsaangifte samen met deze brief ( met vermelding van datum, uur, plaats, aard van de kwetsuur, beroep - eventueel naam werkgever ) zo vlug mogelijk ( ZEKER BINNEN DE WEEK ) aan de Medische Cel Coördinator Ann Verdonck.  Breng ook een klevertje van het ziekenfonds mee en plaats een handtekening van een bevoegd persoon op het formulier onderaan rechts.

Opgelet: een ongevalsaangifte die niet binnen de vooropgestelde termijn bij de KBVB is, wordt zonder pardon geweigerd.

Deponeer dus nooit een formulier in een brievenbus !!! Geef het af aan uw verantwoordelijke ploegafgevaardigde die dan het nodige doet, of bezorg het rechtstreeks aan de G.C.

° Indien er een tussenkomst van een kinesist vereist is, dan moet de dokter het voorziene aantal beurten invullen op dit formulier. Is dit niet gebeurd, dan komt het FSF niet tussen. Blijkt achteraf dat toch ( of meerdere ) kiné-beurten nodig zijn, dan moeten deze eerst aangevraagd worden aan het FSF.

° Wanneer het ongeval door de KBVB aanvaard is, ontvangt u via de club een “ attest tot genezing”. U moet alle kosten zelf betalen en aan het ziekenfonds een bewijs vragen van de door u betaalde opleg.

° Bij genezing laat u het “attest tot genezing” invullen door een dokter en breng dit samen met het bewijs van het ziekenfonds binnen. Wij sturen dit dan door naar de KBVB en deze stort de toegewezen vergoeding aan de club. Wij betalen dit dan aan u. Let op: er is steeds een vrijstelling van ( momenteel ) 11,10 euro ).

° Laat steeds het ontvangstbewijs tekenen door een arts bij genezing of herspelen “ ( zodat u bij een latere, misschien ergere kwetsuur geen probleem hebt - bijv. discussie of er herval van de vorige kwetsuur  is ).

° Bij langdurige kwetsuren, die grote kosten met zich meebrengen, kan een tussentijdse afrekening gevraagd worden.

AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL Hoe bijgaand ongevallenformulier invullen en verder behandelen?

U kreeg van de club het aangifteformulier van een ongeval dat hierbij is gevoegd, omdat u een ongeval hebt gehad tijdens de training of tijdens een wedstrijd. Lees de hieronder vermelde aanwijzingen zeer aandachtig, zodat de kosten naar aanleiding van dit ongeval door de K.B.V.B. kunnen vergoed worden.

Het formulier heeft één zijde:

* Zijde 1: Medisch getuigschrift:

Laat dit blad volledig door uw arts invullen en ondertekenen: !!! Let op rubriek 4: Uw arts dient ook het aantal beurten kinesist te vermelden, indien hij kine noodzakelijk acht.

* Digitaal invullen door de G.C.: Aangifte van ongeval:

1) Vul dit blad zoveel mogelijk zelf in, maar moet wel ondertekend zijn op de rechterzijde onderaan.

Formulier in te vullen met de gegevens van het ongeval. Klik hier om het onderstaande formulier te downloaden of af te drukken.

Gegevens door u zelf in te vullen:

 

naam en voornaam:

 

geboortedatum:

 

adres:

 

Tijdens welke wedstrijd of training gebeurde het:

 

ongeval:

 

datum en uur van het ongeval:

 vb: 14-01-2009 om 14u00:

op welk terrein:

 bijv: Club Roeselare:

omstandigheden van het ongeval:

 Vb: voet omgeslagen:

uw beroep:

 

naam en adres van uw werkgever:

 

nr bankrekening ( waarop eventuele teruggave kan gestort worden:

 


2) !!! Let op: Vergeet zeker niet een vignet van uw mutualiteit op het gedeelte “Aangifte van ongeval” te kleven en dit in het gestreepte kadertje.

3) Bezorg UITERLIJK 7 WERKDAGEN na de datum van het ongeval het formulier aan: Ann Verdonck, Medische Cel Coördinator na telefonisch contact 0472/92.09.16

!!! Een ongevallenformulier dat te laat toekomt op de KBVB geeft geen recht meer op een vergoeding.

4) Medische Cel Coördinator zal het gedeelte “Aangifte van ongeval” verder aanvullen aan onze gerechtigd correspondent, Stefaan Bouckaert, bezorgen voor ondertekenen en naar de KBVB sturen.

!!! Zorg dat de clubverantwoordelijke alle nodige gegevens van u gekregen heeft, zodat hij het formulier correct kan aanvullen.

Daarna:

5) U betaalt zelf vooraf alle kosten (doktershonoraria, geneesmiddelen,…) naar aanleiding van dit ongeval.

6) U verwittigt zelf uw mutualiteit. Zij verzamelen de kosten i.v.m. het ongeval op één samenvattend overzicht.

7) Neem zo nodig fotokopieën.

8) U ontvangt later via VCR een blad van de KBVB waarop alle aanvaardde voorwaarden van de behandeling staan.

9) Bij genezing moet u uw arts dit blad laten tekenen, en de onkostennota bij uw mutualiteit opvragen.

10) De gerechtigde correspondent stuurt deze documenten op.

11) Na enige tijd ontvangt u via de club de afrekening. Ter info: de KBVB rekent altijd 10,70 EUR dossierkosten aan.

 

LET OP:  zonder genezen verklaring kan er niet deelgenomen worden aan trainingen of wedstrijden.

Dank u voor uw medewerking!

 

Link naar ongevallenformulier: klik hier voor ongevallenformulier

 

Meer info via onderstaande linken: 

http://www.belgianfootball.be/nl/wat-verzekerd

http://www.belgianfootball.be/nl/algemene-bepalingen-van-de-verzekering

----------------------------------------------------

Bij het ziekenfonds kunt u een gedeelte van het betaalde lidgeld terugkrijgen.
Heb je dit formulier nog niet laten invullen?
Neem inlichtingen bij de G.C. Stefaan Bouckaert

Dank aan onze website sponsors. (klik op logo om naar hun website te gaan)

Crombez 500px   soliver 500px   bricx 500px   sportline 500px   Laconte 500px
                 
Stad Roeselare 500px   Van Parijs 500px   deforche 500px   ixina 500px   oostpark 500px
                 
Potragar 500px   seppesgranola 500px   bricx 500px   Stad Roeselare 500px   km 500px
                 
bricx 500px   Claeren 250px   bricx 500px   bricx 500px   bricx 500px

hoofdbannersite 2019 2020 1100

SECRETARIAAT:

Gerechtigd Correspondent:

Stefaan Bouckaert - ad interim

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

Secretaris:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

 Jeugdsecretariaat:

Ann Verdonck

gsm:  0472/92.09.16

e-mail jeugd:  jeugd@svrumbeke.be

WEBSITE:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  web@svrumbeke.be

website:  www.svrumbeke.be

logoembleemksvrokfull

TERREINEN & INFO:

e-mail:  info@svrumbeke.be

adres:  Wervikhovestraat 7 , 8800 Rumbeke

telefoon:  051/20.10.01

stamnummer:   5181

bloknummer:   2218

kleuren:  shirt: blauw / short: blauw / kousen: blauw

footpass 2sterren 80px     KBVB 80px     Panathlon 80px VoetbalVlaanderen 80px