Sportief Charter Supporters jeugd

Voorwoord:
Onze vereniging heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt. We zijn van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

Supporters:
Supporters zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij onze supporters stimuleren om regelmatig de jeugdploegen te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden. Enkele tips …

* Net zoals het charter voor jeugdspelers en ouders gedragen ook wij supporters ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, …
* Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
* Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen niet getolereerd worden en de eventuele bevoegde instanties zullen indien nodig verwittigd worden.
* Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.
* Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.
* De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
* Toon correct gedrag en taalgebruik.
* Op verplaatsing willen we graag een beroep doen op uw medewerking om spelers te vervoeren naar het terrein van de tegenstander. Indien u hieraan kunt meewerken laat dit aub weten aan de ploegverantwoordelijken.

Allerlei:
* Onze supporters zijn de vertegenwoordigers van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt. U kunt dus actief meehelpen om de status van onze vereniging hoog te houden.

Slotwoord:
Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze vereniging.
Het nastreven van deze regels is in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde personen. We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!