Sportief Charter Jeugdbestuurders

Voorwoord:
Onze vereniging heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt. We zijn van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

Leden jeugdbestuur:
Het jeugdbestuur is een belangrijke schakel binnen onze vereniging. U zet mee de lijnen uit die wij als vereniging gaan volgen daarom is het grootste belang dat de leden van onze jeugdwerking het goede voorbeeld geven. Hierna dus enkele afspraken voornamelijk voor voor, na en tijdens de wedstrijden.

* U onderschrijft mee de missie en visie van KSV Rumbeke en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel.
* Voor de wedstrijden werkt u mee aan een goede ontvangst van zowel de bezoekende ploegen alsook van de scheidsrechters op een positieve manier.
* Net zoals bepaald in het charter voor jeugdspelers en ouders gedragen ook wij leden van de jeugdwerking ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein
* Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, …
* Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
* Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen niet getolereerd worden en de eventuele bevoegde instanties zullen indien nodig verwittigd worden.
* Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.
* Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.
* De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd! * Toon correct gedrag en taalgebruik.
* Na de wedstrijden staat u mee in voor de verdere opvang van de bezoekende ploegen en scheidsrechters, steeds op een positieve manier.

Allerlei:
* U ben als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt.
* U werkt actief mee om de status van onze vereniging hoog te houden.
* Als lid van onze jeugdwerking houdt u op een positieve manier toezicht op het naleven van de sportieve charters door zowel spelers, ouders als supporters

Slotwoord:
Dit sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze vereniging.

We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!