Visie en strategie inzake doorstroming

1. VISIE EN STRATEGIE:

De visie en strategie inzake de doorstroming van de eigen opgeleide spelers naar de A-kern verloopt volgens een welbepaald doorstromingsproces. We starten zeer vroeg met dit proces, en niets is definitief. Dit heeft uiteraard te maken met talent, maar ook met de attitude. Het ligt in de bedoeling om een complete speler af te leveren voor de uiteindelijke doorstroming. Gedurende het volledige proces is de TVJO en sportieve jeugdcel betrokken om het geheel permanent te evalueren. Tevens is er steeds informatief overleg met de teamtrainers, jeugdcoördinatoren, talentscout en de TVJO om de selecties af te toetsen. Vanaf de postformatie worden ook de beloftentrainer, hoofdcoach en zijn assistent betrokken in het proces.

1.1. Extra techniektraining voor onder- en middenbouw

Het proces start in de onderbouw met de opleiding van de jeugdspelers consequent met onze opleidingsvisie. Basisvaardigheden en vooral basistechniek zijn heel belangrijk! We streven naar een zo ruim mogelijk aanbod techniektrainingen voor talentvolle spelers. In seizoen 2018-2019 zijn we daarmee van start gegaan ism KVK Techniekschool. KVK Techniekschool is elke vrijdag aanwezig op de club en biedt voor spelers van 7 tot 12 jaar extra technieksessies aan. De nadruk wordt gelegd op individuele basistechniek (balbeheersing en snelvoetenwerk) en lichaamscoördinatie (oog-hand-voetcoördinatie). De spelers worden door de techniektrainers ook opgevolgd tijdens de normale trainingen en wedstrijden. In het seizoen 2020-2021 werd een extra techniektrainer aangeworven en is er een bijkomend aanbod van techniektraining voor U8 en U9 op woensdagnamiddag en voor de U11 wekelijks een extra aanbod indoor techniektraining.

1.2. Middenbouw & pré-postformatie

Vanaf de leeftijdscategorie U12 en U13 wordt bijkomend intern gescout naar talentvolle spelers die dan terecht kunnen komen in een pré-postformatie (PPF). De betere U12 en U13 trainen maandelijks samen (extra training) en speelt op regelmatige tijdstippen een wedstrijd (11v11) mogelijk tegen een andere competitieploeg of tegen een U14/U15 tegenstander. De bedoeling is om de handelingssnelheid nog te verhogen, de passing te verfijnen, e.d.

1.3. Bovenbouw & postformatie

Na de pré-postformatie is het de bedoeling dat deze spelers verder doorgroeien naar de postformatie (PF). Dat zijn dan de betere spelers U14, U15 en U16 (eerstejaars U17). Deze groep traint ook maandelijks één keer apart en speelt ook op regelmatige tijden een wedstrijd tegen een ploeg van hoger niveau (interprovinciaal) of oudere leeftijdscategorie (tweedejaars U17/eerste- en tweedejaars U21). Hier werken we ook nog op de handelingssnelheid e.d., maar kunnen ook de spelsystemen van het eerste elftal geïntegreerd worden. De tweedejaars U17 krijgen het aanbod om één extra training op dinsdag bij de U21/beloften te volgen.

1.4. Beloften

Na de postformatie kunnen deze spelers doorstromen naar de U21 of Beloften. Deze groep traint steeds samen op hetzelfde moment als de A-kern, wat het makkelijk maakt om spelers die goed bezig zijn en progressie maken te laten meetrainen met de A-kern.

1.5. Pre A-kern

De volgende stap is dat de betere beloften, waarvan we denken dat ze op termijn de stap zullen kunnen zetten naar de A-kern, wekelijks 1 groepstraining te laten mee doen met de A-kern. Ook tijdens de voorbereiding sluiten ze aan bij de A-kern, waardoor ze mee oefenwedstrijden kunnen spelen en de hoofdcoach de evolutie die ze doormaken nauwlettend kan opvolgen.

1.6. A-kern

De beste spelers worden opgenomen in de wedstrijdkern van de A-ploeg om te kunnen genieten van invalbeurten en zo opnieuw stappen te zetten.

 

2. INTEGRATIE JEUGDSPELERS

Er wordt een bepaalde strategie gevolgd om de integratie van jeugdspelers in de A-kern vlot te laten verlopen. De opvolging, goede en intense samenwerking van de postformatie en de beloften door de hoofdcoach en zijn assistent is essentieel, waardoor er kort op de bal kan worden gespeeld met spelers die een grote progressie maken en er tijdig met hen in dialoog kan worden getreden.

2.1. Evaluatie- en oriëntatiegesprek

De (potentiële) doorstroming naar de eerste ploeg wordt gedaan aan de hand van een formeel evaluatie- en oriëntatiegesprek. De verleden periode van de talentvolle speler binnen de club wordt geëvalueerd. Voor de oriëntatie wordt er 3 jaar vooruit gekeken: waar willen we naar toe met de speler binnen 1-3 jaar, wat zijn onze verwachtingen en die van de speler? En hoe bewerkstelligen we dit?

2.2. Samen trainen

Het is een bewuste keuze om de U21, de beloften en de A-kern gelijktijdig te laten trainen gedurende de week op dinsdag en donderdag. De trainers in kwestie kunnen dan ook op regelmatige basis informeel overleggen betreffende de progressie van talentvolle spelers en deze kunnen op eenvoudig verzoek ook worden doorgeschoven om mee te trainen met de hogere groep. Omwille van het samen trainen, ontmoeten de spelers elkaar vaak en verloopt de integratie steeds vlotter naderhand.

2.3. Gezamenlijke briefings

Er wordt voor aanvang van het nieuwe seizoen een gezamenlijk moment voorzien met de A-kern spelers en de beloften, op dit infomoment krijgt iedereen de nodige uitleg betreffende het opzet en de werking.

2.4. Zelfde uitrusting

We kiezen er als club bewust voor om beide kernen te voorzien van hetzelfde kledijpakket, met het idee van één club, één team. Dit is tevens ook aangenaam voor spelers die worden ingeschakeld na verloop van termijn in de A-kern, zij verschillen dan niet van hun collega’s die er reeds spelen.

Dank aan onze website sponsors. (klik op logo om naar hun website te gaan)

Crombez 500px   Honda 500px   bricx 500px   sportline 500px   Laconte 500px
                 
Stad Roeselare 500px   Van Parijs 500px   deforche 500px   ixina 500px   oostpark 500px
                 
Potragar 500px   Claeren 250px   bricx 500px   Stad Roeselare 500px   km 500px

hoofdbannersite 2019 2020 1100

SECRETARIAAT:

Gerechtigd Correspondent:

Stefaan Bouckaert - ad interim

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

Secretaris:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

 Jeugdsecretariaat:

Ann Verdonck

gsm:  0472/92.09.16

e-mail jeugd:  jeugd@svrumbeke.be

WEBSITE:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  web@svrumbeke.be

website:  www.svrumbeke.be

logoembleemksvrokfull

TERREINEN & INFO:

e-mail:  info@svrumbeke.be

adres:  Wervikhovestraat 7 , 8800 Rumbeke

telefoon:  051/20.10.01

stamnummer:   5181

bloknummer:   2218

kleuren:  shirt: blauw / short: blauw / kousen: blauw

footpass 2sterren 80px     KBVB 80px     Panathlon 80px VoetbalVlaanderen 80px