Gedragsregels voor trainers

1) Wees een voorbeeld en ambassadeur:

• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.

• Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten in samenwerking met uw afgevaardigde.

• Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

• Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.

• Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

• Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.

• Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren.

• Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

• Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

• Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.

• Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.

• Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.

• Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

2) De geboden van de trainer:

• Elke speler is even belangrijk.

• De trainer zorgt er voor dat hij iedereen ziet en dat de spelers de uitleg of demo horen en/of zien.

• Geef de uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk en laat de oefening zo snel mogelijk beginnen.

• Zorg voor interactie. Laat de spelers tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.

• Zorg voor uitdagende vormen

• Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de allerkleinsten)

• Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succeservaring)

• Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.

• Geef tijdens de wedstrijd(vorm) geen richtlijnen aan de speler aan de bal voordat hij zijn actie inzet. Laat hen zelf oplossingen zoeken (vormen van creatieve spelers)

• Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na een vorm of na de training).

• Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.

• Hou steeds de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak over de reglementen.