Gedragsregels voor toeschouwers

1) Algemeen:

• Respecteer de spelers, tegenspelers, trainers, afgevaardigden, clubverantwoordelijken, (assistent-)scheidsrechters en vrijwilligers. Niet schelden, niet beledigen.

• Applaudisseer bij goed spel van jouw team én van de tegenspeler.

• Lach niet met spelers en scheld spelers niet uit.

• Veroordeel geweld en vandalisme.

• Respecteer elke beslissing van de (assistent-)scheidsrechter.

• Stimuleer spelers om zich aan de spelregels en fair play te houden.

• Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je sportief.

• Alleen de trainer geeft coaching aan de spelers; supporters moedigen aan.

• Respecteer de rookvrije zones.

• Kom niet op het voetbalveld en kom niet in de kleedkamers.

• Respecteer de accommodatie. Bij problemen word je aangesproken door een clubverantwoordelijke of het bestuur.

• Parkeer je wagen op een parkeerplaats. Je mag met je wagen het jeugdcomplex niet oprijden.

• Als je deze gedragsregels niet volgt, is een sanctie mogelijk.