Gedragsregels voor bestuurders

1) Algemeen:

• Bevorder inspraak en betrek zoveel mogelijk leden (trainers, afgevaardigden, clubleden) bij de planning en evaluatie van activiteiten.

• Maak alle clubactiviteiten voor iedereen toegankelijk ongeacht geslacht, leeftijd, vaardigheid of handicap.

• Zorg ervoor dat alle materialen voldoen aan de veiligheidseisen en dat alle leden de materialen kunnen gebruiken.

• Voetbal is een spel, belonen mag maar moet niet.

• Communiceer over de gedragsregels met supporters, trainers, spelers, afgevaardigden en ouders.

• Draag fair-play uit in de club.

• Neem gediplomeerde en ervaren trainers aan met een goed evenwicht tussen sportiviteit en technische vaardigheden.

• Geef het goede voorbeeld en gedraag je positief.

• Spreek mensen aan als hun gedrag niet past binnen de gedragsregels en waarden/normen van de club.

• Stimuleer en waardeer het werk van de vrijwilligers in de club.

• Wees toegankelijk, open en eerlijk.

• Sta open voor kritiek en ga hier constructief mee om.