Gedragsregels voor spelers

1) Algemeen:

• Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, …

• Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom. Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.

• Respecteer de wedstrijdregels, club- en teamafspraken.

• Respecteer alle medewerkers en leden van KSV Rumbeke. Respecteer wat ze doen voor de club. Zij zorgen ervoor dat je kan trainen, wedstrijden spelen en gebruik maken van de cafetaria.

2) Wedstrijden:

• Speel en win met respect voor jezelf, je teamspelers en je tegenspelers.

• Wens iedereen geluk voor de wedstrijd, zowel de scheidsrechters als de tegenspelers.

• Aanvaard de beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters. Bespreek je kritiek later met je trainer. Gebruik geen negatieve taal of agressie naar (assistent-)scheidsrechters.

• Onsportief gedrag of agressie wordt niet toegelaten. De club zal dit bestraffen, bovenop de eventuele gele of rode kaarten.

• Reageer nooit onsportief op fout gedrag van de tegenspelers. Reageer wel op onsportief gedrag van je teamspelers.

• Reageer nooit op commentaren of reacties van ouders langs de lijn. Bespreek dit met de trainer of afgevaardigde. De club zal hier tegen optreden.

• De trainer/jeugdcoördinator zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg. Deze laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de sportieve visie van de vereniging.

• De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de trainingsopkomst.

• De geselecteerde spelers krijgen elke week na de laatste training voor de eerstvolgende wedstrijd een briefje of een e-mail, waarop de wedstrijd van het weekend en het uur van bijeenkomst wordt vermeld.

• Bij ieder wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van KSV Rumbeke (uniformiteit + herkenning)

• Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van ons complex op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer.

• Bij elke wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen (op dat moment) een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij het weggaan.

• Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn.

• Tijdens de wedstrijden mag er tot en met de categorie van de U17 doorlopend vervangen worden. Bij een vervanging geeft men de inkomende speler een hand.

• Iedereen zet zich steeds 100% in voor de ploeg, want voetbal is een teamsport.

• Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de tegenstanders en de scheidsrechter(s).

• Na de wedstrijd worden de voetbaltruien, broekjes en kousen netjes bij elkaar gelegd.

• Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de kleedkamers (= einde verantwoordelijkheid trainer).

3) Zie jezelf als ambassadeur van KSV Rumbeke:

• Zet je fiets correct in de fietsenstalling.

• Verspil geen water of elektriciteit.

• Zorg goed voor je kledij, de voetballen en het materiaal van de club.

• Houd het sportpark proper.

• Maak niets kapot en gooi afval altijd in de vuilnisbak.

4) Stiptheid:

• Wedstrijd: spelers zijn op het afgesproken tijdstip aanwezig in de kleedkamer. Als je te laat bent, start je niet aan de wedstrijd.

• Training: spelers zijn minimum 15 minuten en maximum een half uur vóór de start van de training aanwezig.

• Afwezigheid: verwittig de trainer minstens 2 uur voor de training als je afwezig bent. Als je afwezig bent voor een wedstrijd, verwittig dan de trainer uiterlijk op de laatste training. In geval van ziekte op de wedstrijddag, verwittig je jouw trainer zo snel mogelijk.

5) Uitrusting:

• Schoenen zijn proper bij aankomst. Na de wedstrijd of training worden de schoenen altijd buiten proper gemaakt.

• Je voetbalschoenen doe je pas aan in de kleedkamer, niet van thuis.

• Clubkleding dragen voor en na de wedstrijd.

6) Kleedkamers:

• Maak de schoenen buiten proper na de training op de voorziene plaats. Maak je schoenen niet proper door er tegen de muren mee te kloppen. Gebruik de borstels.

• Roken is verboden in kleedkamer en op sportterrein.

• Ouders zijn niet welkom in de kleedkamers.

• Elk team heeft een eigen kleedkamer. Laat de kleedkamers proper achter.

• Maak geen lawaai in de kleedkamers.

• Neem na elke wedstrijd of training een douche.

Dank aan onze website sponsors. (klik op logo om naar hun website te gaan)

Crombez 500px   Honda 500px   bricx 500px   sportline 500px   Laconte 500px
                 
Stad Roeselare 500px   Van Parijs 500px   deforche 500px   ixina 500px   oostpark 500px
                 
Potragar 500px   Claeren 250px   bricx 500px   Stad Roeselare 500px   km 500px

hoofdbannersite 2019 2020 1100

SECRETARIAAT:

Gerechtigd Correspondent:

Stefaan Bouckaert - ad interim

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

Secretaris:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

 Jeugdsecretariaat:

Ann Verdonck

gsm:  0472/92.09.16

e-mail jeugd:  jeugd@svrumbeke.be

WEBSITE:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  web@svrumbeke.be

website:  www.svrumbeke.be

logoembleemksvrokfull

TERREINEN & INFO:

e-mail:  info@svrumbeke.be

adres:  Wervikhovestraat 7 , 8800 Rumbeke

telefoon:  051/20.10.01

stamnummer:   5181

bloknummer:   2218

kleuren:  shirt: blauw / short: blauw / kousen: blauw

footpass 2sterren 80px     KBVB 80px     Panathlon 80px VoetbalVlaanderen 80px