VOETBALVISIE !!!

Algemene visie:

Als vereniging, gelegen in Roeselare met een relatief groot aantal voetbalverenigingen dat aantreedt in Nationale (KSV Roeselare), 1° provinciale (KSV Rumbeke) en tweede provinciale (De ruiter, Club Roeselare, Beveren) en dus met een grote densiteit aan verenigingen die jeugdvoetbal aanbieden willen we als enige kunnen uitpakken met provinciaal voetbal. Dat kan enkel overleven door vanuit een goed gefundeerd jeugdplan kwaliteit aan te bieden! Verder willen we een vaste waarde blijven in eerste provinciale met de fanion. Toch wordt er op toegezien dat ook de Rumbeekse jeugdspelers een reële kans hebben om door te stoten naar het eerste elftal. In de loop der jaren heeft KSV Rumbeke een goede naam opgebouwd. Gefundeerd door een ploeg van mensen die ook al jaren actief zijn binnen de club. Men kan dan ook spreken van een club met een familiaal karakter. Het hoofdbestuur gelooft in zijn jeugdwerking en geeft dan ook volledig carte blanche, met de gemeenschappelijke wens dat uit de grote groep spelers toch enkele spelers kunnen doorgroeien naar dat eerste elftal.

DE VERENIGING IN TOTALITEIT WIL:

- Een vaste waarde zijn in de hoogste provinciale reeks
- Financieel gezond blijven.
- Werken binnen de wettelijke bepalingen van de vzw.’s.
- De relatie met de gemeenschap goed houden
- Politieke wereld (bestuurslid)
- Onderwijs (ledenwerving, CPR)
- Collega’s sportverenigingen (TC de karre, bedrijfsvoetbal, schoolvoetbal, …)
- Sociale sector. (familiale karakter behouden, kerstmarkt centrum, familiedag )
- Bedrijfsleven. (sponsoring)
- ...........

SPECIFIEK WIL DE JEUGDWERKING:

- Voorwaarden creëren om de jeugdspelers toe te laten met veel plezier (FUN), zowel prestatiegericht als recreatief, de voetbalsport te laten beoefenen en op die manier met de (jeugd)leden een relatie op langere termijn uitbouwen. Om dit realiseren wordt gestreefd naar één gewestelijke en één provinciale jeugdploeg per leeftijdscategorie. Elk kind is voor ons belangrijk. “Ieder kind heeft het recht geen kampioen te zijn”.
- Spelers afleveren die in staat zijn in het eerste elftal aan te treden. Hiervoor is een degelijke voetbal - OPLEIDING vereist. Daarenboven talentvolle spelers de kans niet ontnemen door te groeien naar een hoger aangeschreven jeugdwerking. Anderzijds hebben we ook de ambitie om de eigen jeugd door te laten groeien naar het eerste elftal.
- Spelers voornaam gedrag tegenover clubleiders, scheidsrechters en tegenstrevers bijbrengen. Wij moeten instaan voor OPVOEDING.

JEUGDOPLEIDING!!!

Algemeen:

Zoals eerder al vermeld willen we als enige provinciale ploeg in Roeselare een buitenbeentje zijn door provinciaal voetbal aan te bieden. Dit kan alleen maar als we zoveel mogelijk kwaliteit trachten aan te bieden. Bovendien willen we met die jeugdopleiding een doorstroming creëren naar het eerste elftal. Dit kan verwezenlijkt worden door een degelijke gevolgde planning en een goede samenwerking tussen onze sportieve cel en trainers enerzijds en de trainers van beloften en eerste ploeg anderzijds. Bij de opmaak van de plannen mikken we vooral op de onderbouw, omdat zij de basis vormen van een goede opleiding. Wat de bovenbouw betreft kiezen we voor een samenwerking met Nigel Smith. Trainer van de eerste ploeg. We stimuleren onze trainers om zich bij te scholen. Maar omdat we het familiale karakter van de vereniging – hoe moeilijk deze taak tegenwoordig ook is – willen behouden scholen we niet alleen die trainers, maar ook onze trainers met jarenlange ervaring in Rumbeke nog eens intern bij door coördinator en trainer van eerste ploeg.

Rumbeke heeft een groot aantal leden. Een grote kweekvijver dus. Maar met ploegen in het omliggende die nationaal voetbal spelen (kfc izegem, Roeselare en zelfs Torhout) zien we de laatste jaren veel spelers vertrekken die klaarblijkelijk een trapje hoger willen spelen. Toch merken we dat wanneer men niet slaagt bij de andere club, er vaak teruggekomen wordt naar de heimat. Voor de techniektrainingen richten we dan ook niet onze pijlen tot de betere spelers van de ploeg. Eventueel raken we die later kwijt. We willen onze ploegen in de breedte sterker maken, dus daarom bieden we vanaf de winterstop techniektraining aan, aan de spelers die net iets onder het beste niveau zitten.

Concreet:

Het einddoel is dat we elk seizoen jeugdspelers in de A-kern opgenomen willen zien. Om die de kans te bieden te ontplooien naar een volwaardige kernspeler. Dit is natuurlijk een streefdoel en zeker in de hoogste provinciale reeks geen sinecure. Toch lijkt ons dit aardig te lukken. Een aantal jaar zijn we daar nu mee bezig en dit werpt vruchten af. De keuze van de spelers wordt in overleg gemaakt tussen TVJO, trainer U21, beloften en eerste ploeg. Dit na een evaluatie. Het (jeugd-)bestuur in het algemeen is dan ook trots wanneer jeugdspelers doorbreken.

Algemene afspraken (trainers)

De Raad van Bestuur verwacht van ALLE jeugdtrainers dat de richtlijnen opgenomen in het draaiboek voor de jeugdwerking maximaal nageleefd worden. Dit volgens de richtlijnen van de KBVB, de panathlonverklaring en de regels van de fair-play (10 geboden). Het logo van de panathlonverklaring wordt ook op de tornooiboekjes vermeld.

Volgende algemene afspraken verdienen extra aandacht:

- De Raad van Bestuur eist dat alle spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan gemiddeld minimum ½ wedstrijd mogen spelen.
- Alle selecties gebeuren op basis van sportieve criteria.
- Disciplinaire maatregelen kunnen enkel genomen wordt door de Raad van Bestuur (op advies van de trainer en jeugdcoördinator)
- Er wordt geen enkele speler naar een hogere reeks doorgeschoven zonder medeweten van de jeugdcoördinator en de sportief verantwoordelijk, die de eindbeslissing neemt.
- Op vraag van de sportief verantwoordelijke en na onderling overleg met de trainer van de gewestelijke ploeg kan men spelers afstaan aan de provinciale ploeg als hierom gevraagd wordt. Andersom kunnen spelers van de provinciale ploeg naar de gewestelijke ploeg verwezen worden. Alles gebeurt in overleg tussen trainers en sportief verantwoordelijke.
- Een eerste evaluatie van de spelers van de bovenbouw wordt voorzien in de laatste week van januari.
- Een tweede evaluatie is voorzien tijdens de winterstop. Eind april is de laatste.
- Voor de keepers worden de evaluaties deels door de trainer, deels door de keepertrainer ingevuld.
- De trainers moeten in zoveel mogelijk vergaderingen waarop zij officieel uitgenodigd worden aanwezig zijn.
- Als alles verloopt volgens de gemaakte afspraken zullen de Raad van Bestuur in het algemeen en de sportief verantwoordelijke alle trainers in alle omstandigheden volledig steunen bij mogelijke problemen.
- De Raad van Bestuur staat achter alle activiteiten die de sfeer binnen de vereniging verhogen. Er wordt wel verwacht dat hiervoor vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden.

Dank aan onze website sponsors. (klik op logo om naar hun website te gaan)

Crombez 500px   Honda 500px   bricx 500px   sportline 500px   Laconte 500px
                 
Stad Roeselare 500px   Van Parijs 500px   deforche 500px   ixina 500px   oostpark 500px
                 
Potragar 500px   Claeren 250px   bricx 500px   Stad Roeselare 500px   km 500px

hoofdbannersite 2019 2020 1100

SECRETARIAAT:

Gerechtigd Correspondent:

Stefaan Bouckaert - ad interim

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

Secretaris:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

 Jeugdsecretariaat:

Ann Verdonck

gsm:  0472/92.09.16

e-mail jeugd:  jeugd@svrumbeke.be

WEBSITE:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  web@svrumbeke.be

website:  www.svrumbeke.be

logoembleemksvrokfull

TERREINEN & INFO:

e-mail:  info@svrumbeke.be

adres:  Wervikhovestraat 7 , 8800 Rumbeke

telefoon:  051/20.10.01

stamnummer:   5181

bloknummer:   2218

kleuren:  shirt: blauw / short: blauw / kousen: blauw

footpass 2sterren 80px     KBVB 80px     Panathlon 80px VoetbalVlaanderen 80px